Data Protection Notice

Verwerking persoonsgegevens

Algemene schilder –en interieurwerken Joris D’haemer verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de [opdrachtgever] en die betrekking hebben op de [opdrachtgever] zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van Algemene schilder –en interieurwerken Joris D’haemer.

De verwerkingsverantwoordelijken zijn Joris D’haemer en Linsay Baert, Algemene schilder –en interieurwerken Joris D’haemer, Stierstraat 19, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0651.776.454.

De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De [opdrachtgever] draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan Algemene schilder –en interieurwerken Joris D’Haemer bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de Algemene schilder –en interieurwerken Joris D’Haemer heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de Algemene schilder –en interieurwerken Joris D’haemer en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

De [opdrachtgever] bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst Algemene schilder –en interieurwerken Joris D’Haemer uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website van Algemene schilder –en interieurwerken Joris D’haemer. De [opdrachtgever] bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en de inhoud ervan te aanvaarden.

D’haemer Joris                                    Algemene schilder- en interieurwerken BE0651.776.454                                        Gsm:+32(0)472.27.24.39                              email: info@schildereninterieurwerken.be      adres: Stierstraat 19 2018 Antwerpen