Algemene voorwaarden

Algemene info

  • Uitvoeringsdatum overeen te komen met de klant.
  • Door de klant te voorzien: vlotte doorgang tot aan de werkzaamheden, wanneer er geen vlotte doorgang voorzien is zullen de werken NIET op de geplande data doorgaan. Aangezien wij geen verhuisfirma noch opruimdienst zijn zullen er extra kosten (50€/uur) gerekend worden wanneer u aan ons vraagt zelf de nodige werkruimte te voorzien.
  • Alle bijkomende of aanvullende werken of leveringen die niet uitdrukkelijk werden opgenomen en omschreven in de offerte zijn niet inbegrepen in de prijs, en zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
  • De prijsoffertes zijn gebaseerd op de geldende waarden van materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
  • Betalingsvoorwaarden:                                                  *standaard 14 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.
  • Wij behouden ons het recht om een voorschot te vragen van 25% VOOR aanvang van de werken.
  • Even als een tussentijdse factuur van 25% indien nodig.
  • Algemene verkoop -en aannemingsvoorwaarden op de keerzijde.
  • In geval van uw goedkeuring, waarvoor bij voorbaat dank, vragen wij u deze offerte ondertekend en “voor akkoord” terug te sturen.
  • Verwerking persoonsgegevens