BTW van 6% voor renovatie

Als u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw (in plaats van 21 %). Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat:

  1. die uitsluitend wordt gebruikt als privéwoning(of slechts een bijkomstig gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen)
  2. die minstens 10 jaargeleden voor het eerst in gebruik werd genomen (er bestaat een overgangsmaatregel voor woningen die meer dan 5 jaar maar minder dan 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werden genomen)
  3. de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerdworden
  4. de renovatiewerken werkenzijn die betrekking hebben op de woning zelf en die voldoen aan de voorwaarden

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden en uitzonderingen van de btw van 6 % bij renovatie vindt u op de website van de FOD Financiën.